درباره اعضای الگوریتم

نکیسا خرم

نکیسا خرم

مدیر تحلیل

بیوگرافی

از سال 1393 در بازار سرمایه فعال بوده و از جمله فعالیت‌های وی می‌توان به برآورد سودآوری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، تحلیل صنایع مختلف، تحلیل پارامترهای اقتصادی و بازارهای جهانی، ارزشگذاری سهام شرکت‌ها، بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تهیه گزارش‌های تحلیلی اشاره کرد. مدیریت واحد تحلیل بازار سرمایه و فعالیت‌های کارشناسان این واحد از دیگر مسئولیت‌های وی می‌باشد.

سوابق تحصیلی

کارشناسی ارشد مهندسی مالی

سوابق شغلی

کارشناس سرمایه گذاری کارگزاری بانک دی