درباره اعضای الگوریتم

امیر حسین محمدی

امیر حسین محمدی

کارشناس تحلیل

بیوگرافی

دانشجوی MBA، به عنوان کارشناس تحلیل در شرکت سبدگردان الگوریتم فعالیت می‌کند. حضور ایشان در کنار افراد با تجربه تیم تحلیل، ضمن انتقال تجربه متخصصان و غنی سازی پایگاه دانشی شرکت، بهره‌مندی شرکت از نیروهای متخصص در آینده را تضمین خواهد کرد.

سوابق تحصیلی

کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار گرایش مالی

سوابق شغلی