پایان پذیره‌نویسی راسا الگوریتم با استقبال سهامداران

پایان پذیره‌نویسی راسا الگوریتم با استقبال سهامداران

پایان پذیره‌نویسی راسا الگوریتم با استقبال سهامداران به گزارش روابط‌عمومی شرکت سبدگردان الگوریتم؛ پذیره‌نویسی صندوق درآمد ثابت راسا الگوریتم روز چهارشنبه ۱۰ اسفندماه سال ۱۴۰۱ با موفقیت به پایان رسید این پذیره‌نویسی که در تاریخ ۶ اسفند سال جاری آغاز شده بود با استقبال سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی ظرف مدت ۵ روز پذیره‌نویسی شد.صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت راسا الگوریتم با مدیرت شرکت سبدگردان الگوریتم وابسته به شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی از صندوق‌های مبتی بر صدور و ابطال است. این صندوق با پیش‌بینی سود حداقل ۲۶ درصد ماهیانه پنجمین صندوق شرکت سبدگردان الگوریتم و دومین صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت این شرکت می‌باشد. سرمایه‌گذاران برای کسب اطلاعات بیشتر درباره پذیره‌نویسی این صندوق می‌توانند به وب سایت این صندوق به آدرس www.rasafund.com مراجعه نمایند.