سی و پنجمین ماهنامه الگوریتم

سی و پنجمین ماهنامه الگوریتم

در این شماره وضعیت قیمت‌ها و تورم جهانی، وضعیت بازارهای طلا، دلار، مسکن، اوراق و صندوق های درآمد ثابت و نیز بازار کالاهای جهانی مهم را بررسی می‌کنیم. در این شماره صنعت دوده های صنعتی و شرکت دوده صنعتی پارس از لحاظ بنیادی بررسی شده است.

دانلود متن کامل گزارش