بررسی شرکت سیمان ارومیه - ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

بررسی شرکت سیمان ارومیه - ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

شرکت سیمان ارومیه جزء واحد‌های فرعی شرکت سرمایه¬گذاری سیمان تأمین می‌باشد که واحد نهایی کنترل‌کننده گروه شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی(شستا) است. این شرکت در صنعت سیمان، آهک و گچ فعالیت می‌نماید. محصولات تولیدی شرکت شامل سیمان تیپ۱، تیپ۲، پوزلانی و PLC می¬باشد. تأمین مواد اولیه این شرکت شامل سنگ آهک، خاک رس، سنگ گچ و... از معادن تحت اختیار شرکت و یا از خارج از شرکت می‌باشد. شرکت سرمایه‌گذاری سیمان تأمین با ۵۷ درصد بزرگترین سهامدار شرکت سیمان ارومیه می‌باشد.

دانلود متن کامل گزارش