ماهنامه بازار بدهی الگوریتم - مرداد ماه ۱۴۰۲

ماهنامه بازار بدهی الگوریتم - مرداد ماه ۱۴۰۲

دومین ماهنامه بازار بدهی الگوریتم منتشر شد. در ماهنامه بازار بدهی، وضعیت بازار پول، بازار بدهی، سیاست‌های پولی بانک مرکزی و عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری درآمد ثابت را بررسی می‌کنیم.

دانلود متن کامل گزارش