بررسی شرکت سیمان فارس نو

بررسی شرکت سیمان فارس نو

مرکز اصلی شرکت سیمان فارس نو در شهر شیراز واقع شده و جزء واحد‌های تجاری فرعی شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان است. شرکت در حال حاضر با ظرفیت اسمی ۹۰۰ هزار تن کلینکر و ۹۳۶ هزار تن سیمان در سال مشغول به تولید می‌باشد. برنامه شرکت در سال ۱۴۰۱، تولید ۱،۱۰۰،۰۰۰ تن کلینکر و ۱،۰۷۶،۰۰۰ تن سیمان بوده است که شرکت را قادر به فروش ۱،۰۳۲،۰۰۰ تن سیمان در بازار داخلی، ۴۵،۰۰۰ تن سیمان صادراتی و ۶۰،۰۰۰ تن کلینکر در بازار‌های صادراتی می‌نماید.

دانلود متن کامل گزارش