بیست و دومین ماهنامه الگوریتم

بیست و دومین ماهنامه الگوریتم

در این شماره وضعیت قیمتها و تورم جهانی، وضعیت بازارهای طلا، دلار، مسکن، اوراق و صندوق‌های درآمد ثابت و نیز بازار کالاهای جهانی مهم را بررسی میکنیم. در این شماره صنعت تخم مرغ و شرکت سیمرغ از لحاظ بنیادی بررسی شده است.

دانلود متن کامل گزارش