بیست و یکمین ماهنامه الگوریتم

بیست و یکمین ماهنامه الگوریتم

بیست و یکمین ماهنامه الگوریتم در این شماره وضعیت قیمتها و تورم جهانی، وضعیت بازارهای طلا، دلار، مسکن، اوراق و صندوق‌های درآمد ثابت و نیز بازار کالاهای جهانی مهم را بررسی میکنیم. در این شماره صنعت روانکار و شرکت نفت ایرانول از لحاظ بنیادی بررسی شده است.

دانلود متن کامل گزارش