نوزدهمین ماهنامه الگوریتم

نوزدهمین ماهنامه الگوریتم

در این شماره گزارش بانک جهانی درخصوص اقتصاد دنیا، وضعیت بازارهای طلا، دلار، مسکن، اوراق و صندوق‌های درآمد ثابت و نیز بازار کالاهای جهانی مهم را بررسی میکنیم. در این شماره صنعت تراکتورسازی و شرکت تراکتورسازی ایران از لحاظ بنیادی بررسی شده است

دانلود متن کامل گزارش