هجدمین ماهنامه الگوریتم

هجدمین ماهنامه الگوریتم

در این شماره گزارش بانک جهانی برای منطقه آسیا، وضعیت بازارهای طلا، دلار، مسکن، اوراق و صندوق‌های درآمد ثابت و نیز بازار کالاهای جهانی مهم را بررسی میکنیم. در این شماره صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت های وب از لحاظ بنیادی بررسی شده است.

دانلود متن کامل گزارش