هفدهمین ماهنامه الگوریتم

هفدهمین ماهنامه الگوریتم

در این شماره رکود در بازار جهانی، وضعیت بازارهای طلا، دلار، مسکن، اوراق و صندوق‌های درآمد ثابت و نیز بازار کالاهای جهانی مهم را بررسی میکنیم. در این شماره صنعت پخش دارویی و شرکت پخش رازی از لحاظ بنیادی بررسی شده است.

دانلود متن کامل گزارش