تحلیل بنیادی شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان– خرداد ماه ۹۸

تحلیل بنیادی شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان– خرداد ماه ۹۸

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان یکی از تولید کنندگان لبنیات در کشور است. با توجه به مباحث اخیر پیرامون افزایش نرخ شیر خام مصرفی و قیمت لبنیات ، به بررسی وضعیت این شرکت پرداخته ایم. در گزارش پیش رو پس از مرور مختصری بر فعالیت شرکت در سال ۹۷، به تحلیل و پیش بینی سود هر سهم شرکت در سال ۹۸ می پردازیم.

دانلود متن کامل گزارش