آخرین مطالب وبلاگ live-chat-up-arrow live-chat-down-arrow

پذیره نویسی اوراق اجاره سهام ش ...

گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم با مشارکت در تأمي ...

وضعیت عملکردی صندوق سرمایه گذا ...

سبدگردان الگوریتم در سال 1399 اقدام به تاسیس دو ص ...

پذیره نویسی بزرگترین صندوق جسو ...

گسترش فعالیت کسب وکارهای نوپا در چند سال اخیر در ا ...

وبلاگ الگوریتم

عنوان گزارش:




در این گزارش به تحلیل سودآوری شرکت تجارت الکترونیک پارسیان ، یکی از شرکتهای گروه رایانه بازار سرمایه پرداخته شده است. جایگاه این شرکت در میان شرکت های دارای مجوز psp بانک مرکزی و تحلیل سودآوری و ارزش گذاری این شرکت در این گزارش مورد توجه قرار می گیرد.


دسته‌بندی: 
نوع گزارش: