آخرین مطالب وبلاگ live-chat-up-arrow live-chat-down-arrow

پذیره نویسی اوراق اجاره سهام ش ...

گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم با مشارکت در تأمي ...

وضعیت عملکردی صندوق سرمایه گذا ...

سبدگردان الگوریتم در سال 1399 اقدام به تاسیس دو ص ...

پذیره نویسی بزرگترین صندوق جسو ...

گسترش فعالیت کسب وکارهای نوپا در چند سال اخیر در ا ...

وبلاگ الگوریتم

عنوان گزارش: جنگ تجاری آمریکاترامپ از زمان حضور در کاخ سفید تصمیمات نامتعارف بسیاری گرفته است. وضع تعرفه بر ورود کالاهای خارجی به آمریکا به منظور حمایت از صنایع داخلی و اقتصاد این کشور یکی از جنجالی‌ترین این تصمیم‌ها است. این تصمیم ترامپ با واکنش شرکای تجاری این کشور مواجه شده و آن‌ها را مجاب به وضع تعرفه‌های متقابل کرده است؛ وضعیتی که از آن با عنوان جنگ تجاری یاد می‌شود. اکنون هراس از بروز یک جنگ تجاری تمام عیار فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران را در خصوص آینده اقتصاد جهانی با تردیدهای بسیار مواجه ساخته است. در این گزارش سعی شده است ضمن مرور روند رخدادهای مربوط به جنگ تجاری اثرگذاری آن بر اقتصاد جهان و ایران مورد بررسی قرار گیرد.

دسته‌بندی: 
نوع گزارش: 
کلمات کلیدی: