آخرین مطالب وبلاگ live-chat-up-arrow live-chat-down-arrow

پذیره نویسی اوراق اجاره سهام ش ...

گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم با مشارکت در تأمي ...

وضعیت عملکردی صندوق سرمایه گذا ...

سبدگردان الگوریتم در سال 1399 اقدام به تاسیس دو ص ...

پذیره نویسی بزرگترین صندوق جسو ...

گسترش فعالیت کسب وکارهای نوپا در چند سال اخیر در ا ...

وبلاگ الگوریتم

عنوان گزارش:
در گزارش پیش رو تحلیلی بر عملکرد شرکت فولاد مبارکه در سال های گذشته و وضعیت سودآوری این شرکت در سال جاری صورت گرفته است. شرکت فولاد مبارکه بعنوان بزرگترین تولید کننده فولاد کشور و دارای سهم ۵۰ درصدی از تولید این محصول، از بزرگترین واحدهای صنعتی داخلی است. تولیدات این شرکت عمدتا ورق گرم و ورق سرد هستند.


دسته‌بندی: 
نوع گزارش: