آخرین مطالب وبلاگ live-chat-up-arrow live-chat-down-arrow

پذیره نویسی اوراق اجاره سهام ش ...

گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم با مشارکت در تأمي ...

وضعیت عملکردی صندوق سرمایه گذا ...

سبدگردان الگوریتم در سال 1399 اقدام به تاسیس دو ص ...

پذیره نویسی بزرگترین صندوق جسو ...

گسترش فعالیت کسب وکارهای نوپا در چند سال اخیر در ا ...

وبلاگ الگوریتم

عنوان گزارش:
گزارش پیش رو، تحلیل شرکت پتروشیمی فجر، از شرکتهای فرعی هلدینگ خلیج فارس و تامین کننده یوتیلیتی شرکت های پتروشیمی مستقر در بندر ماهشهر می باشد. با توجه به مباحث اخیر پیرامون تغییر نرخ تامین یوتیلیتی شرکت های پتروشیمی، به بررسی وضعیت این شرکت پرداخته ایم


دسته‌بندی: 
نوع گزارش: 
کلمات کلیدی: