آخرین مطالب وبلاگ live-chat-up-arrow live-chat-down-arrow

پذیره نویسی اوراق اجاره سهام ش ...

گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم با مشارکت در تأمي ...

وضعیت عملکردی صندوق سرمایه گذا ...

سبدگردان الگوریتم در سال 1399 اقدام به تاسیس دو ص ...

پذیره نویسی بزرگترین صندوق جسو ...

گسترش فعالیت کسب وکارهای نوپا در چند سال اخیر در ا ...

وبلاگ الگوریتم

عنوان گزارش: بررسی حجم نقدینگی منتهی به اردیبهشت ماه 98حجم_نقدینگی، در پایان اردیبهشت ماه 1398 با افزایش 25 درصدی نسبت به سال گذشته به رقم19,419 هزار میلیارد ریال رسیده است. از این رقم، سهم شبه پول 16,342 هزار میلیارد ریال و سهم پول 3,077 هزار میلیارد ریال بوده است. پایه پولی با رشد 27.2 درصدی نسبت به سال قبل به رقم 2,751هزار میلیارد ریال رسیده است. بدهی بانک ها به بانک مرکزی به مبلغ 1300هزار میلیارد رسید که نسبت به سال گذشته 5.58 درصد کاهش داشته است. همچنین بدهی شرکت ها و موسسات دولتی با 16.7 درصد کاهش به مبلغ 229 هزار میلیارد ریال رسیده است.


دسته‌بندی: 
نوع گزارش: 
اینفوگرافیک
کلمات کلیدی: