آخرین مطالب وبلاگ live-chat-up-arrow live-chat-down-arrow

پذیره نویسی اوراق اجاره سهام ش ...

گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم با مشارکت در تأمي ...

وضعیت عملکردی صندوق سرمایه گذا ...

سبدگردان الگوریتم در سال 1399 اقدام به تاسیس دو ص ...

پذیره نویسی بزرگترین صندوق جسو ...

گسترش فعالیت کسب وکارهای نوپا در چند سال اخیر در ا ...

وبلاگ الگوریتم

عنوان گزارش: بررسی حجم نقدینگی منتهی به فروردین98حجم نقدینگی، در پایان فروردین ماه 1398 با افزایش 23 درصدی نسبت به سال گذشته به رقم18,904 هزار میلیارد ریال رسیده است. از این رقم، سهم شبه پول 16,132 هزار میلیارد ریال و سهم پول 2,773 هزار میلیارد ریال بوده است. پایه پولی با رشد 23.6 درصدی نسبت به سال قبل به رقم 2,648 هزار میلیارد ریال رسیده است.


دسته‌بندی: 
نوع گزارش: 
اینفوگرافیک
کلمات کلیدی: