آخرین مطالب وبلاگ live-chat-up-arrow live-chat-down-arrow

پذیره نویسی اوراق اجاره سهام ش ...

گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم با مشارکت در تأمي ...

وضعیت عملکردی صندوق سرمایه گذا ...

سبدگردان الگوریتم در سال 1399 اقدام به تاسیس دو ص ...

پذیره نویسی بزرگترین صندوق جسو ...

گسترش فعالیت کسب وکارهای نوپا در چند سال اخیر در ا ...

وبلاگ الگوریتم

عنوان گزارش:
شرکت معادن منگنز ایران بعنوان یکی از تولید کنندگان سنگ منگنز دانه بندی شده در کشور و دارای بزرگترین معدن منگنز خاورمیانه است. با توجه به مباحث اخیر پیرامون احتمال ایجاد خط تولید فروسیلیکو منگنز ، به بررسی وضعیت این شرکت پرداخته ایم. در گزارش پیش رو پس از مرور مختصری بر فعالیت شرکت در سال 97، به تحلیل و پیش بینی سود هر سهم شرکت اصلی در سال 98 و 99 می پردازیم.


دسته‌بندی: 
نوع گزارش: