آخرین مطالب وبلاگ live-chat-up-arrow live-chat-down-arrow

پذیره نویسی اوراق اجاره سهام ش ...

گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم با مشارکت در تأمي ...

وضعیت عملکردی صندوق سرمایه گذا ...

سبدگردان الگوریتم در سال 1399 اقدام به تاسیس دو ص ...

پذیره نویسی بزرگترین صندوق جسو ...

گسترش فعالیت کسب وکارهای نوپا در چند سال اخیر در ا ...

وبلاگ الگوریتم

عنوان گزارش:
شرکت ایران یاسا تایر و رابر یک شرکت فعال ردر بازار بورس است که در زمینه تولید تایر و تیوب موتور سیکلت، دوچرخه و ماشین آلات کشاورزی فعالیت می کند. با توجه به افزایش اخیر نرخ لاستیک و زمزمه حذف تخصیص ارز 4200 تومانی، به بررسی وضعیت این شرکت پرداخته ایم. در گزارش پیش رو پس از معرفی و بررسی وضعیت مالی و عملکرد شرکت، به پیش بینی سود هر سهم آن در سال 98 می پردازیم.


دسته‌بندی: 
نوع گزارش: