آخرین مطالب وبلاگ live-chat-up-arrow live-chat-down-arrow

پذیره نویسی اوراق اجاره سهام ش ...

گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم با مشارکت در تأمي ...

وضعیت عملکردی صندوق سرمایه گذا ...

سبدگردان الگوریتم در سال 1399 اقدام به تاسیس دو ص ...

پذیره نویسی بزرگترین صندوق جسو ...

گسترش فعالیت کسب وکارهای نوپا در چند سال اخیر در ا ...

وبلاگ الگوریتم

عنوان گزارش:
با توجه به پتانسیل رشد شرکت های صنعت روی به دلیل موجودی های بالا، به بررسی وضعیت این شرکت پرداخته ایم. در گزارش پیش رو پس از معرفی شرکت به پیش بینی سود هر سهم شرکت در سال 98 می پردازیم.


دسته‌بندی: 
نوع گزارش: