آخرین مطالب وبلاگ live-chat-up-arrow live-chat-down-arrow

پذیره نویسی اوراق اجاره سهام ش ...

گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم با مشارکت در تأمي ...

وضعیت عملکردی صندوق سرمایه گذا ...

سبدگردان الگوریتم در سال 1399 اقدام به تاسیس دو ص ...

پذیره نویسی بزرگترین صندوق جسو ...

گسترش فعالیت کسب وکارهای نوپا در چند سال اخیر در ا ...

وبلاگ الگوریتم

عنوان گزارش:
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر یک هلدینگ سرمایه گذاری است که در زمینه تولید مواد شوینده، پاک کننده، بهداشتی آرایشی، شیمیایی و زنجیره ارزش صنایع مذکور فعالیت می کند. با توجه به رشد قیمت سهام شرکت های زیرمجموعه بورسی، به بررسی وضعیت این شرکت پرداخته ایم. در گزارش پیش رو پس از معرفی شرکت و زیرمجموعه ها، به تحلیل و ارزشگذاری شرکت بر اساس NAV و پیش بینی سود هر سهم شرکت اصلی و تلفیقی گروه در سال 98 می پردازیم.


دسته‌بندی: 
نوع گزارش: