آخرین مطالب وبلاگ live-chat-up-arrow live-chat-down-arrow

پذیره نویسی اوراق اجاره سهام ش ...

گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم با مشارکت در تأمي ...

وضعیت عملکردی صندوق سرمایه گذا ...

سبدگردان الگوریتم در سال 1399 اقدام به تاسیس دو ص ...

پذیره نویسی بزرگترین صندوق جسو ...

گسترش فعالیت کسب وکارهای نوپا در چند سال اخیر در ا ...

وبلاگ الگوریتم

عنوان گزارش: بررسی حجم نقدینگی منتهی به اسفند ماه 97حجم نقدینگی، در پایان اسفند ماه 1397 با افزایش 24 درصدی نسبت به اسفند ماه سال قبل به 18828 هزار میلیارد ریال رسیده است. همچنین پایه پولی با رشد 25.3 درصدی نسبت به سال قبل به رقم 2657 هزار میلیارد ریال رسیده است. خالص بدهی بانکها و خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی به ترتیب 258 و 234 میلیارد ریال افزایش بیشترین تاثیر در افزایش پایه پولی داشته اند.


دسته‌بندی: 
نوع گزارش: 
اینفوگرافیک
کلمات کلیدی: