آخرین مطالب وبلاگ live-chat-up-arrow live-chat-down-arrow

پذیره نویسی اوراق اجاره سهام ش ...

گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم با مشارکت در تأمي ...

وضعیت عملکردی صندوق سرمایه گذا ...

سبدگردان الگوریتم در سال 1399 اقدام به تاسیس دو ص ...

پذیره نویسی بزرگترین صندوق جسو ...

گسترش فعالیت کسب وکارهای نوپا در چند سال اخیر در ا ...

وبلاگ الگوریتم

عنوان گزارش: بررسی حجم نقدینگی منتهی به دی ماه 97حجم نقدینگی، در پایان بهمن ماه 1397 با افزایش 23 درصدی نسبت به بهمن ماه سال قبل به 18306 هزار میلیارد ریال رسیده است. از این رقم، سهم شبه پول 15685 هزار میلیارد ریال و سهم پول 2621 هزار میلیارد ریال بوده است. در پایان بهمن ماه 96 پایه پولی نسبت به سال قبل 24 درصد رشد داشته است. از عوامل تاثیرگذار در رشد پایه پولی می توان به رشد 6/16 درصدی خالص دارایی خارجی بانک مرکزی و رشد 5/12 درصدی خالص بدهی بانک ها به بانک مرکزی اشاره کرد.


دسته‌بندی: 
نوع گزارش: 
اینفوگرافیک
کلمات کلیدی: