آخرین مطالب وبلاگ live-chat-up-arrow live-chat-down-arrow

پذیره نویسی اوراق اجاره سهام ش ...

گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم با مشارکت در تأمي ...

وضعیت عملکردی صندوق سرمایه گذا ...

سبدگردان الگوریتم در سال 1399 اقدام به تاسیس دو ص ...

پذیره نویسی بزرگترین صندوق جسو ...

گسترش فعالیت کسب وکارهای نوپا در چند سال اخیر در ا ...

وبلاگ الگوریتم

عنوان گزارش:
شرکت صنایع خاک چینی ایران بعنوان یکی از تولید کنندگان کائولن فراوری شده در کشور است. با توجه به مباحث اخیر پیرامون طرح توسعه مصالح سبک و پانل گازی آن ، به بررسی وضعیت این شرکت پرداخته ایم. در گزارش پیش رو پس از مرور مختصری بر فعالیت شرکت در سال 97، به تحلیل و پیش بینی سود هر سهم شرکت اصلی در سال 98 و همچنین سودآوری طرح توسعه می پردازیم.


دسته‌بندی: 
نوع گزارش: