آخرین مطالب وبلاگ live-chat-up-arrow live-chat-down-arrow

پذیره نویسی اوراق اجاره سهام ش ...

گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم با مشارکت در تأمي ...

وضعیت عملکردی صندوق سرمایه گذا ...

سبدگردان الگوریتم در سال 1399 اقدام به تاسیس دو ص ...

پذیره نویسی بزرگترین صندوق جسو ...

گسترش فعالیت کسب وکارهای نوپا در چند سال اخیر در ا ...

وبلاگ الگوریتم

شرکت سبدگردان الگوریتم در سال 1396 با هدف ارائه خدمات مالی اعم از سبدگردانی، سبدگردانی اختصاصی، مشاوره سرمایه گذاری، بازارگردانی، مدیریت صندوق های سرمایه گذاری و تامین مالی جمعی تشکیل شد. این شرکت از اعضای با تجربه شرکت سرمایه گذاری آتی نگر سپهر ایرانیان تشکیل شد و زیر مجموعه شرکت سرمایه گذاری خوارزمی میباشد. شرکت الگوریتم در نظر دارد تمامی انواع صندوق سرمایه گذاری را تاسیس کرده و مدیریت نماید. ضمنا مشتریان و سرمایه گذاران محصولات شرکت را افراد و مجموعه های حقیقی و حقوقی تشکیل می دهند.

بهمن اسماعیلی، مدیر سرمایه گذاری

بهمن اسماعیلی

بهمن اسماعیلی


سوابق تحصیلی:

  • دکتری مدیریت مالی گرایش مالی - بیمه از دانشگاه تهران
  • فوق لیسانس مدیریت مالی از دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات
  • لیسانس آمار از دانشگاه تهران


سوابق کاری:

  • مدير سرمايه گذاری صندوق مشترک تدبيرگران فردا
  • مدير سرمايه گذاری صندوق سپهر تدبيرگران فردا
  • تحلیلگر شرکت کارگزاری تدبیرگران فردا
  • تحلیلگر شرکت کارگزاری سیمابگون