آخرین مطالب وبلاگ live-chat-up-arrow live-chat-down-arrow

پذیره نویسی اوراق اجاره سهام ش ...

گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم با مشارکت در تأمي ...

وضعیت عملکردی صندوق سرمایه گذا ...

سبدگردان الگوریتم در سال 1399 اقدام به تاسیس دو ص ...

پذیره نویسی بزرگترین صندوق جسو ...

گسترش فعالیت کسب وکارهای نوپا در چند سال اخیر در ا ...

وبلاگ الگوریتم

معرفی الگوریتم

شرکت سبدگردان الگوریتم (سهامی خاص) با هدف ارائه خدمات تخصصی در حوزه مدیریت دارایی‌ها در بهمن ماه 1396 در قالب یک شرکت سهامی خاص با سرمایه اولیه 20 میلیارد ريال تحت شماره 522007 به ثبت رسیده است. سازمان بورس و اوراق بهادار نیز این شرکت را با شماره 11570 در فهرست نهادهای مالی تحت نظارت خود قرار داده است.

گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم با در اختیار داشتن بیش از 99% از سهام شرکت سبدگردان الگوریتم، سهامدار عمده شرکت می‌باشد. سرمایه شرکت در سال 1397 به 150 میلیارد ريال افزایش یافت.

معرفی تیم سبدگردانی

بهمن اسماعیلی

سمت: تحلیلگر

سوابق تحصیلی:

 • کارشناسی ارشد مدیریت مالی- دانشگاه آزاد اسلامی

مدارک حرفه‌ای:

 • تحلیلگری بازار سرمایه
 • معامله‌گری اوراق تأمین مالی
 • اصول بازار سرمایه

سوابق حرفه‌ای:

 • شرکت سبدگردان الگوریتم
 • کارگزاری تدبیرگران فردا
 • کارگزاری سیمابگون

وحید نوبخت

سمت: مدیر سبد

سوابق تحصیلی:

 • کارشناسی ارشد مهندسی مالی - دانشگاه خوارزمی
 • کارشناسی مدیریت مالی - دانشگاه علوم اقتصادی

مدارک حرفه‌ای:

 • کارشناس عرضه و پذیرش
 • معامله‌گری ابزار مشتقه
 • معامله‌گری اوراق تأمین مالی
 • مدیریت سبد اوراق بهادار
 • اصول بازار سرمایه
 • تحلیلگری بازار سرمایه

سوابق حرفه‌ای:

 • شرکت سبدگردان الگوریتم
 • بازرگانی کالا و انرژی کیاخاورمیانه
 • کارگزاری تأمین سرمایه نوین

حسام سرفرازیان

سمت: تحلیلگر

سوابق تحصیلی:

 • کارشناسی ارشد مدیریت مالی – دانشگاه اصفهان
 • کارشناسی مهندسی صنایع – دانشگاه کردستان سنندج

مدارک حرفه‌ای:

 • کارشناسی عرضه و پذیرش
 • معامله‌گری اوراق تأمین مالی
 • اصول مقدماتی بازار سرمایه
 • معامله‌گری کالا
 • تحلیلگری بازار سرمایه

سوابق حرفه‌ای:

 • شرکت سبدگردان الگوریتم
 • تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر
 • کارگزاری تأمین سرمایه امین
 • سازمان اقتصادی کوثر
 • بانک ملت
 • کارگزاری مفید
 • کارگزاری بانک ملت

نکیسا خرّم

سمت: تحلیلگر

سوابق تحصیلی:

 • کارشناسی ارشد مهندسی مالی – دانشگاه تهران
 • کارشناسی مهندسی صنایع – دانشگاه تهران

مدارک حرفه‌ای:

 • تحلیلگری بازار سرمایه
 • اصول مقدماتی بازار سرمایه

سوابق حرفه‌ای:

 • شرکت سبدگردان الگوریتم
 • کارگزاری بانک دی

سینا ناهید

سمت: تحلیلگر

سوابق تحصیلی:

 • کارشناسی ارشد مدیریت مالی - دانشگاه تهران
 • کارشناسی مدیریت بازرگانی - دانشگاه تهران

مدارک حرفه‌ای:

 • معامله‌گری ابزار مشتقه
 • اصول مقدماتی بازار سرمایه
 • اصول مقدماتی بورس کالا
 • تحلیلگری بازار سرمایه

سوابق حرفه‌ای:

 • شرکت سبدگردان الگوریتم
 • کارگزاری بانک صادرات
 • کارگزاری آینده‌نگر خوارزمی
 • کارگزاری فولاد مبنا
 • کارگزاری خبرگان سهام
 • شرکت آویژ

سمیرا اسدیان

سمت: مدیر سبد

سوابق تحصیلی:

 • کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- دانشگاه الزهرا (س)
 • کارشناسی مدیریت علوم بانکداری - دانشگاه علوم اقتصاد

مدارک حرفه‌ای:

 • معامله‌گری ابزار مشتقه
 • معامله‌گری کالا
 • تحلیلگر کالا
 • مدیریت نهادهای بازار سرمایه
 • مدیریت سبد اوراق بهادار
 • تحلیلگری بازار سرمایه
 • اصول مقدماتی بازار سرمایه

سوابق حرفه‌ای:

 • شرکت سبدگردان الگوریتم
 • شرکت سبدگردان ایساتیس
 • کارگزاری نواندیشان بازار سرمایه
 • کارگزاری اقتصاد بیدار

مائده تاج مزینانی

سمت: تحلیلگر

سوابق تحصیلی:

 • کارشناسی ارشد مهندسی مالی - دانشگاه تهران
 • کارشناسی مهندسی صنایع - دانشگاه فردوسی

مدارک حرفه‌ای:

 • تحلیلگری بازار سرمایه
 • اصول بازار سرمایه

سوابق حرفه‌ای:

 • شرکت سبدگردان الگوریتم
 • کارگزاری بورس بهگزین

احسان محمودی

سمت: حسابدار

سوابق تحصیلی:

 • کارشناسی حسابداری – دانشگاه آزاد زنجان

سوابق حرفه‌ای:

 • شركت سبدگردان الگوريتم
 • گروه خدمات بازار سرمايه الگوريتم
 • موسسه حسابرسي شاهدان
 • شركت سرمايه گذاري نگين گردشگري ايرانيان

الهام شیخانی

سمت: بایگان

سوابق تحصیلی:

 • کارشناسی صنایع غذایی- دانشگاه آزاد نیشابور

سوابق حرفه‌ای:

 • شرکت سبدگردان الگوریتم
 • گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم
 • شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین

خدمات سبدگردانی

نهادهای مالی موضوع قانون جدید بازار اوراق بهادار (مصوب آذر ۱۳۸۴) در صورت اخذ مجوز فعالیت سبدگردانی از سازمان بورس قادر به ارائه خدمات زیر به مشتریان خود خواهند بود:

1- تصمیم به خرید، فروش یا نگهداری اوراق بهادار به نام سرمایه‌گذار معین به منظور کسب انتفاع برای وی در قالب قرارداد مشخص

2- پذیرش سمت مدیریت و متولی‌گری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

3- سایر فعالیت‌های مجاز طبق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار 

مزایای اصلی استفاده از خدمات شرکت سبدگردان عبارت است از:

 • بهره‌گیری از دانش و تجربه نیروی انسانی متخصص و با سابقه در امر سرمایه‌گذاری
 • مدیریت کارآمد و اثربخش سبدهای سرمایه‌گذاری با استفاده از ساز و کارهای علمی و حرفه‌ای
 • مدیریت ساختاری سبد هر سرمایه‌گذار متناسب با درجه ریسک‌پذیری وی
 • پرهیز از رفتارهای هیجانی و مدیریت منطقی سبد
 • اطمینان از عدم سوء مدیریت و سوء استفاده از وجوه، به واسطه تعدد ارکان و نهادهای نظارتی
 • مدیریت وجوه نقد راکد با حفظ درجه نقدشوندگی سبد متناسب با نیاز شرکت‌ها و افراد

تخصص الگوریتم

شرکت سبدگردان الگوریتم با در نظر گرفتن صرفه و صلاح مشتریان و متناسب با اهداف، اصول و محدودیت‌های مربوط به هر مشتری، نسبت به تخصیص اوراق بهادار و دارایی‌های سرمایه‌ای زیر به سبدهای اختصاصی و یا ارائه خدمات مشاوره سرمایه‌گذاری در رابطه با آن‌ها اقدام می‌کند.

 • اوراق بهادار قابل معامله در هر یک از بورس‌ها شامل سهام، گواهی سپرده، اوراق مشارکت، انواع صکوک، قراردادهای آتی، اختیار معامله و ....
 • هرگونه اوراق بهادار ثبت‌شده نزد سازمان به‌جز سهام شرکت‌های سهامی خاص؛
 • سپرده‌های بانکی؛
 • واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار؛

رویکرد الگوریتم در تحلیل اوراق بهادار

انتخاب اوراق بهادار برای سبدهای اختصاصی مشتریان در سبدگردان الگوریتم متکی بر مدل‌ها و  روش‌های رایج تجزیه و تحلیل و ارزش‌گذاری اوراق بهادار در بازارهای مالی بین‌المللی می‌باشد. بکارگیری بانک‌های اطلاعاتی معتبر در کنار نرم‌افزارهای تحلیلی مالی مناسب و ترکیب آن‌ها با روش‌های مزبور، پایه محکم و ابزار مناسبی را برای حضور پرقدرت در بازار سرمایه فراهم خواهد کرد.

سبدگردان الگوریتم در تحلیل‌های اقتصادی خود با بکارگیری یک رویکرد بالا به پایین (Top-Down)، ابتدا به بررسی شرایط کلی اقتصاد و پارامترهای کلان اقتصادی پرداخته و بر این اساس، صنایع با افق عملکردی بهتر را تعیین می‌کند. در نهایت شرکت‌های پیشرو در این صنایع منتخب با استفاده از روش‌های ارزشگذاری مختلف از جمله مدل‌های مبتنی بر تنزیل جریانات نقدی (DDM)، مدل‌های مبتنی بر جریان نقدی آزاد (FCF)، ارزشگذاری نسبی، ارزش جایگزینی و یا ترکیبی از این روش‌ها به‌عنوان فرصت‌های سرمایه‌گذاری انتخاب می‌شوند. مبنای تحلیل اوراق بهادار در سبدگردان الگوریتم روش تحلیل بنیادی می‌باشد و عمده تصمیمات سرمایه‌گذاری بر اساس گزارشات تحلیل بنیادی تهیه شده توسط تحلیلگران شرکت اتخاذ می‌شود .البته علاوه‌بر تحلیل بنیادی، ابزارهای تحلیل تکنیکی نیز به‌ عنوان روش ضمنی تحلیل روند قیمت‌ها و تعیین زمان ورود و خروج مناسب به هر سهم مورد استفاده قرار می‌گیرند.

منابع اطلاعاتی الگوریتم

با توجه به نقش مهم اطلاعات در بازار سرمایه، شرکت سبدگردان الگوریتم اطلاعات مورد نیاز خود را از منابع مختلفی کسب نموده و پس از پایش، مبنای کار خود قرار می‌دهد. این اطلاعات از منابع متنوع داخلی و خارجی استخراج می‌شود که مهمترین آن‌ها عبارتند از:

سایت کدال

مرجع انتشار گزارشات مالی شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه

www.codal.ir

سایت سازمان بورس

مرجع قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های بازار سرمایه

www.seo.ir

سایت بورس کالای ایران

مرجع آمار معاملات کالاها و آتی‌های مبتنی بر کالا

www.ime.co.ir

سایت فرابورس ایران

مرجع آمار معاملات سهام در بازار فرابورس

www.ifb.ir

سایت کیتکو

اطلاعات قیمت و اخبار مربوط به طلا

www.kitco.com

سایت بلومبرگ

پایگاه اطلاع رسانی اخبار مالی و اقتصادی

www.bloomberg.com

پایگاه بورس فلزات لندن

اطلاعات در مورد قیمت محصولات فلزی

www.lme.com

 

کارمزد خدمات

کارمزد سبدگردانی در شرکت‌های سبدگردان شامل دو بخش "کارمزد ثابت" و "کارمزد متغیر" است.

کارمزد ثابت مطابق با دستورالعمل سازمان بورس و اوراق بهادار درصد ثابتی از مجموع ارزش اوراق بهادار موجود در سبد هر مشتری است که در هنگام انعقاد قرارداد سبدگردانی در خصوص آن ما بین شرکت سبدگردان و مشتری توافق حاصل می‌گردد. این کارمزد به‌صورت روزانه محاسبه و در مقاطع ۳ ماهه از مشتری دریافت می‌شود یا از مانده دارایی‌های وی نزد شرکت سبدگردان کسر می‌گردد.

بخش متغیر کارمزد در واقع حکم پاداش عملکرد شرکت سبدگردان را دارد و تنها در صورتی از مشتری دریافت می‌گردد که بازدهی سبد اختصاصی وی در پایان قرارداد یا به هنگام فسخ آن از جانب وی، بیش از حداقل مقدار تعیین شده در ابتدای قرارداد باشد. نرخ بازدهی مورد نظر و سهم مشتری و سبدگردان از مازاد بازده احتمالی ایجادشده، با توجه به آورده مشتری و در ابتدای قرارداد به صورت توافقی بین طرفین تعیین می‌شود این نرخ می‌تواند به صورت پلکانی نیز تعیین شود. اما در هر حال، سهم عمده از مازاد بازده ایجادشده، متعلق به مشتری است و سبدگردان تنها بخش کوچکی از آن را به عنوان پاداش عملکرد مطلوب خویش دریافت می‌کند. این امر باعث ایجاد انگیزه در سبدگردان برای کسب بازده بیشتر برای مشتری می‌شود. بدیهی است که مقدار مطلق این کارمزد، بستگی زیادی به زمان اتمام یا فسخ قرارداد و شرایط بازار و سبد مشتریان در آن زمان دارد و قبل از آن، قابل اخذ نیست. ضمناً قراردادها عموماً به صورت یک ساله منعقد می‌شوند و با درخواست مشتریان، مجدداً امکان تمدید می‌یابند.

نحوه محاسبه بازدهی

شرکت سبدگردان الگوریتم مطابق دستورالعمل‌های مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، دو بازدهی موزون پولی (MWRR) و موزون زمانی (TWRR) را به‌صورت دوره‌ای برای سبدهای اختصاصی مشتریان خود محاسبه می‌کند که نحوه محاسبه این دو بازدهی در فایل پیوست شرح داده شده است:

محاسبه بازدهی سبدگردانی

کنترل تضاد منافع

از آنجا که بخش عمده درآمدهای شرکت سبدگردان الگوریتم از محل شناسایی کارمزد مبتنی بر عملکرد حاصل می‌گردد، قراردادهای سبدگردانی این شرکت به گونه‌ای منعقد میگردند که منافع شرکت و سرمایه‌گذار در یک راستا قرار گیرند. با این حال لازم به ذکر است مطابق ماده ۱۴ دستورالعمل سبدگردانی در صورتیکه تضاد منافع میان سبدگردان و مشتری بوجود آید، شرکت سبدگردان الگوریتم تعهد می‌نماید که همواره و در کلیه شرایط، منافع مشتریان را نسبت به سایر ذینفعان در اولویت قرار دهد ضمن آنکه سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان رکن نظارتی بازار سرمایه کشور نیز ناظر بر این امور خواهد بود. همچنین در صورتیکه شرکت سبدگردان یا کارکنان وی در خرید و فروش سهامی ذینفع باشند، مطابق ماده ۲۷ دستورالعمل تأسیس و فعالیت شرکت‌های سبدگردان، شرکت الگوریتم در صورت اطلاع نسبت به افشای این موارد نیز اقدام خواهد کرد.  

روابط تجاری اساسی

گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم مالک ۹۹.۵ درصدی شرکت سبدگردان الگوریتم است. این شرکت همچنین مالک ۱۰۰ درصدی شرکت کارگزاری آینده‌نگر خوارزمی، حکمت گستران هگمتان و تدبیر آفرینان هگمتان می‌باشد. علاوه بر این، شرکت سبدگردان الگوریتم مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مانا الگوریتم، صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم، صندوق سرمایه‌گذاری دارا الگوریتم صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه پویا الگوریتم و صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه رشد یکم پیشگام را بر عهده دارد.

به جز موارد مذکور، شرکت سبدگردان الگوریتم رابطه تجاری با اهمیتی نظیر توافق یک یا چند کارگزار برای انجام معاملات اوراق بهادار به نام مشتریان از طریق آنها، با سایر اشخاص ندارد.

منافع حاصل از ارائه خدمات

تنها درآمد و منافع شرکت سبدگردان الگوریتم حاصل از کارمزد دریافتی از مشتریان بابت سبدگردانی اختصاصی می‌باشد و هیچگونه منافع دیگری نظیر دریافت بخشی از کارمزد کارگزاری از شرکت‌های کارگزاری به واسطه معاملات مشتریان نصیب شرکت نمی‌شود.

هیچگونه منافعی از ارائه خدمات شرکت سبدگردان الگوریتم برای اشخاص ثالث بوجود نمی‌آید.

منابع درآمدی الگوریتم

عناوین خدماتی که در طی پنج سال اخیر حداقل معادل 5% از درآمدکل شرکت سبدگردان الگوریتم را تشکیل داده‌اند:

عنوان خدمات

سال

سهم از درآمد کل

---

---

---