آخرین مطالب وبلاگ live-chat-up-arrow live-chat-down-arrow

افزایش جذابیت بازار با راه اند ...

کارشناس ارشد تحلیل بازار سبدگردان الگوریتم با عنوا ...

اصلاح سنگینی شاخص را تهدید نمی ...

مدیر سرمایه گذاری شرکت سبد گردان الگوریتم:

دستورالعمل‌هایی برای تخلف وپنه ...

آقای آرش آقاقلیزاده مدیرعامل شرکت سبدگردان الگوریت ...

وبلاگ الگوریتم

عنوان گزارش: خروج آمریکا از برجام و تبعات آن برای ایران ۲خروج یکجانبه آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌های سخت علیه ایران با مخالفت دیگر اعضای دائم شورای امنیت و آلمان مواجه شد. این کشورها به استناد تأییدات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در خصوص پایبندی ایران به تعهدات خود، اقدام آمریکا را خارج از چارچوب‌های بین‌المللی توصیف کرده و بر پایبندی خود به این توافق تأکید کردند. بااین همه مطابق اذعان مقامات ایرانی آنچه در عمل روی داده با انتظارات ایران فاصله زیادی داشته است. در گزارش پیش رو ضمن واکاوی دور جدید تحریم‌های آمریکا، نحوه مواجهه سایر کشورهای دنیا به ویژه سایر طرف‌های اصلی قرارداد برجام با این مسئله مورد بررسی قرار گرفته است.

دسته‌بندی: 
نوع گزارش: 
کلمات کلیدی: