آخرین مطالب وبلاگ live-chat-up-arrow live-chat-down-arrow

افزایش جذابیت بازار با راه اند ...

کارشناس ارشد تحلیل بازار سبدگردان الگوریتم با عنوا ...

اصلاح سنگینی شاخص را تهدید نمی ...

مدیر سرمایه گذاری شرکت سبد گردان الگوریتم:

دستورالعمل‌هایی برای تخلف وپنه ...

آقای آرش آقاقلیزاده مدیرعامل شرکت سبدگردان الگوریت ...

وبلاگ الگوریتم

عنوان گزارش:
لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ دیروز تقدیم مجلس شد. بر این اساس سقف بودجه عمومی در یک سناریو معادل ۴۰۷.۷ هزار میلیارد تومان و در سناریوی دوم ۴۴۷.۷ هزار میلیارد تومان است.


دسته‌بندی: 
نوع گزارش: