آخرین مطالب وبلاگ live-chat-up-arrow live-chat-down-arrow

افزایش جذابیت بازار با راه اند ...

کارشناس ارشد تحلیل بازار سبدگردان الگوریتم با عنوا ...

اصلاح سنگینی شاخص را تهدید نمی ...

مدیر سرمایه گذاری شرکت سبد گردان الگوریتم:

دستورالعمل‌هایی برای تخلف وپنه ...

آقای آرش آقاقلیزاده مدیرعامل شرکت سبدگردان الگوریت ...

وبلاگ الگوریتم

عنوان گزارش:
گزارش پیش رو، تحلیل شرکت پتروشیمی جم از بزرگترین شرکت های الفینی حاضر در بازار سرمایه و تولیدکننده اتیلن، انواع پلی اتیلن، پروپیلن، بوتن ۱ و بوتادین می باشد.


دسته‌بندی: 
نوع گزارش: