آخرین مطالب وبلاگ live-chat-up-arrow live-chat-down-arrow

افزایش جذابیت بازار با راه اند ...

کارشناس ارشد تحلیل بازار سبدگردان الگوریتم با عنوا ...

اصلاح سنگینی شاخص را تهدید نمی ...

مدیر سرمایه گذاری شرکت سبد گردان الگوریتم:

دستورالعمل‌هایی برای تخلف وپنه ...

آقای آرش آقاقلیزاده مدیرعامل شرکت سبدگردان الگوریت ...

وبلاگ الگوریتم

عنوان گزارش:
در گزارش پیش رو تحلیلی بر تراز ارزی و وضعیت باز ارزی پنج بانک بورسی ملت، صادرات، تجارت، پارسیان و خاورمیانه و اثر گذاری بر سود تسعیر و در نهایت سود تسعیر ارز به ازای هر سهم به لحاظ بنیادی صورت گرفته است.


دسته‌بندی: 
نوع گزارش: