آخرین مطالب وبلاگ live-chat-up-arrow live-chat-down-arrow

پذیره نویسی اوراق اجاره سهام ش ...

گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم با مشارکت در تأمي ...

وضعیت عملکردی صندوق سرمایه گذا ...

سبدگردان الگوریتم در سال 1399 اقدام به تاسیس دو ص ...

پذیره نویسی بزرگترین صندوق جسو ...

گسترش فعالیت کسب وکارهای نوپا در چند سال اخیر در ا ...

وبلاگ الگوریتم

عنوان گزارش:
شرکت خاک چینی در سال 1263 با سرمایه اولیه 620 میلیون ریال ثبت شد. فعالیت شرکت تولید و فرآوری کائولن و سایر مواد اولیه صنایع سرامیک، کاشی چینی مظروف و بهداشتی است.

حدود 78 درصد از سهام شرکت در حال حاضر در اختیار شرکت سرمایه گذاری صدر تامین میباشد.

جهت برآورد سود برای سال 1401 نرخ میانگین دلار نیما برابر 27 هزار تومان در نظر گرفته شده است...


دسته‌بندی: 
نوع گزارش: 
کلمات کلیدی: