آخرین مطالب وبلاگ live-chat-up-arrow live-chat-down-arrow

پذیره نویسی اوراق اجاره سهام ش ...

گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم با مشارکت در تأمي ...

وضعیت عملکردی صندوق سرمایه گذا ...

سبدگردان الگوریتم در سال 1399 اقدام به تاسیس دو ص ...

پذیره نویسی بزرگترین صندوق جسو ...

گسترش فعالیت کسب وکارهای نوپا در چند سال اخیر در ا ...

وبلاگ الگوریتم

عنوان گزارش:
روند حاکم بر شاخص هم وزن یک روند نزولی است و شتاب این حرکت نزولی از شاخص‌کل نیز بیشتر است.

شاخص بانک‌ها در یک کانال نزولی قرار گرفته است که در کف کانال نزولی مورد حمایت قرار گرفته و سبب افزایش آن شده است.

تحلیل تکنیکال شاخص هم وزن و شاخص بانک‌ها . . .


دسته‌بندی: 
نوع گزارش: 
کلمات کلیدی: