آخرین مطالب وبلاگ live-chat-up-arrow live-chat-down-arrow

وضعیت عملکردی صندوق سرمایه گذا ...

سبدگردان الگوریتم در سال 1399 اقدام به تاسیس دو ص ...

پذیره نویسی بزرگترین صندوق جسو ...

گسترش فعالیت کسب وکارهای نوپا در چند سال اخیر در ا ...

آغاز پذیره‌‌نویسی صندوق سرمایه ...

آرش آقاقلیزاده، مدیر عامل سبدگردان الگوریتم از محص ...

وبلاگ الگوریتم

عنوان گزارش:
شرکت فروسیلیس ایران در تاریخ 16 آذر 1361 بصورت سهامی خاص تاسیس و در اداره ثبت شرکت ها استان تهران به ثبت رسید.

حدود 36 درصد از سهام شرکت در حال حاضر در اختیار شرکت کارآفرینان صنعت ذوب فلزات میباشد.

محصول اصلی شرکت فروسیلیسیم است که هم در داخلی و هم به شکل صادراتی فروش میرسد.

جهت برآورد سود برای سال 1401 تورم معادل 35 درصد در نظر گرفته شده است...


دسته‌بندی: 
نوع گزارش: