آخرین مطالب وبلاگ live-chat-up-arrow live-chat-down-arrow

وضعیت عملکردی صندوق سرمایه گذا ...

سبدگردان الگوریتم در سال 1399 اقدام به تاسیس دو ص ...

پذیره نویسی بزرگترین صندوق جسو ...

گسترش فعالیت کسب وکارهای نوپا در چند سال اخیر در ا ...

آغاز پذیره‌‌نویسی صندوق سرمایه ...

آرش آقاقلیزاده، مدیر عامل سبدگردان الگوریتم از محص ...

وبلاگ الگوریتم

عنوان گزارش:
شرکت ریل پرداز نوآفرین در تاریخ 21/03/1386 به نام شرکت فنی و مهندسی ریل صنعت نوآفرین به صورت شرکت با مسئولیت محدود تأسیس شده و طی روزنامه رسمی شماره 18152 مورخ 05/04/1386 در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. نام شرکت طی روزنامه رسمی شماره 20568 مورخ 23/07/1394 به ریل پرداز نوآفرین (سهامی خاص) تغییر نموده است. در حال حاضر شرکت ریل پرداز نوآفرین جزو واحدهای فرعی شرکت ارزش آفرینان فدک می‌باشد. این شرکت دارای دو شرکت زیرمجموعه به نام‌های دلیجان طلایی شکوه پارس و ریل گردش ایرانیان می‌باشد. درآمدهای شرکت از چهار بخش شامل درآمد فروش بلیط، کشش لوکوموتیوهای باری، یارانه سوخت و فروش مجموعه قطعات تشکیل می‌گردد.


دسته‌بندی: 
نوع گزارش: