آخرین مطالب وبلاگ live-chat-up-arrow live-chat-down-arrow

پذیره نویسی بزرگترین صندوق جسو ...

گسترش فعالیت کسب وکارهای نوپا در چند سال اخیر در ا ...

آغاز پذیره‌‌نویسی صندوق سرمایه ...

آرش آقاقلیزاده، مدیر عامل سبدگردان الگوریتم از محص ...

انتخابات آمریکا و آینده کوتاه‌ ...

نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری در آمریکا هیچ‌گاه تا ا ...

وبلاگ الگوریتم

عنوان گزارش:
شرکت زرین معدن آسیا در سال 1383 در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسید و در سال 1390 در بازار دوم فرابورس با نماد فزرین پذیرفته شد. گروه شامل شرکت زررین معدن آسیا به عنوان شرکت اصلی و شرکت های گسترش صنایع روی ایرانیان و سیمین معدن قزلجا به عنوان شرکت های فرعی است.

اشخاص حقیقی با 16و 10 درصد، شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران با 8.48 درصد، شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن اعتماد ایرانیان با 3.68 درصد، شرکت بازرگانی ارمغان فولاد جم با 2.37 درصد و شرکت بازرگانی ارمغان استیل جم با 1.44 درصد سهامداران این شرکت هستند.

سرمایه شرکت در حال حاضر 108 میلیارد تومان است.

جهت برآورد سود برای سال های 1400 و 1401 شرکت زرین معدن آسیا تعداد تولید و فروش در سال 1400 و 1401 مشابه سال 1399 در نظر گرفته شده است. در حال حاضر شرکت با 20 درصد ظرفیت اسمی خود به تولید مشغول است.

مفروضات مربوط به برآورد سود در جدول زیر نشان داده شده است: فزرین با توجه به این مفروضات سود شرکت برای سال های 1400 و 1401 به ترتیب 1448 و 1416 ریال به ازای هر سهم برآورد میگردد.


دسته‌بندی: 
نوع گزارش: