آخرین مطالب وبلاگ live-chat-up-arrow live-chat-down-arrow

تحلیلگر ارشد شرکت سبدگردان الگ ...

ثبات قیمت دلار، تغییرات نرخ سود بانکی و نرخ سود او ...

تحلیلگر ارشد شرکت سبدگردان الگ ...

بازار سرمایه پس از چند روز اصلاح و نوسانات منفی با ...

مدیرعامل شرکت سبدگردان الگوریت ...

مدیرعامل شرکت سبدگردان الگوریتم در تشریح چشم اندا ...

وبلاگ الگوریتم

عنوان گزارش: شاخص‌های بازار الگوریتمشاخص قیمتی الگوریتم طی یک ماه اخیر 49.2 درصد و شاخص بازار الگوریتم در همین مدت 30 درصد رشد کرده است. رشد 30 درصدی شاخص بازار الگوریتم در یک ماه اخیر در قیاس با رشد 4 درصدی آن در اردیبهشت ماه، از بازگشت بازار به مدار صعود حکایت دارد با این حال باید توجه داشت که این شاخص در حال حاضر با ثبت عدد 723 بیش از 202 درصد از اوج تاریخی پیشین خود در بهمن ماه 1394 بالاتر است.

دسته‌بندی: 
نوع گزارش: 
کلمات کلیدی: