آخرین مطالب وبلاگ live-chat-up-arrow live-chat-down-arrow

افزایش جذابیت بازار با راه اند ...

کارشناس ارشد تحلیل بازار سبدگردان الگوریتم با عنوا ...

اصلاح سنگینی شاخص را تهدید نمی ...

مدیر سرمایه گذاری شرکت سبد گردان الگوریتم:

دستورالعمل‌هایی برای تخلف وپنه ...

آقای آرش آقاقلیزاده مدیرعامل شرکت سبدگردان الگوریت ...

وبلاگ الگوریتم

عنوان گزارش:
گزارش پیش رو، تحلیل شرکت پتروشیمی فجر، از شرکتهای فرعی هلدینگ خلیج فارس و تامین کننده یوتیلیتی شرکت های پتروشیمی مستقر در بندر ماهشهر می باشد. با توجه به مباحث اخیر پیرامون تغییر نرخ تامین یوتیلیتی شرکت های پتروشیمی، به بررسی وضعیت این شرکت پرداخته ایم


دسته‌بندی: 
نوع گزارش: 
کلمات کلیدی: