آخرین مطالب وبلاگ live-chat-up-arrow live-chat-down-arrow

تاسیس بزرگ‌ترین صندوق‌های سرما ...

معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس خبر داد:‏

تجربه سود بدون استرس در بورس ...

آرش آقاقلیزاده مدیر عامل شرکت سبدگردان الگوریتم، ص ...

کسب بازدهی 158% در سال 98 از س ...

آرش قلیزاده مدیر عامل شرکت سبدگردان الگوریتم، صندو ...

وبلاگ الگوریتم

عنوان گزارش:
شرکت کارخانجات تولیدی شیشه رازی بعنوان یکی از تولید کنندگان شیشه های دارویی و غیر دارویی در کشور است. با توجه به مباحث اخیر پیرامون ادغام شرکت فرعی شیشه تاکستان با شرکت اصلی ، به بررسی وضعیت این شرکت پرداخته ایم. در گزارش پیش رو پس از مرور مختصری بر فعالیت شرکت در سال 97، به تحلیل و پیش بینی سود هر سهم شرکت اصلی در سال 98 می پردازیم.


دسته‌بندی: 
نوع گزارش: