آخرین مطالب وبلاگ live-chat-up-arrow live-chat-down-arrow

تاسیس بزرگ‌ترین صندوق‌های سرما ...

معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس خبر داد:‏

تجربه سود بدون استرس در بورس ...

آرش آقاقلیزاده مدیر عامل شرکت سبدگردان الگوریتم، ص ...

کسب بازدهی 158% در سال 98 از س ...

آرش قلیزاده مدیر عامل شرکت سبدگردان الگوریتم، صندو ...

وبلاگ الگوریتم

عنوان گزارش:
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر یک هلدینگ سرمایه گذاری است که در زمینه تولید مواد شوینده، پاک کننده، بهداشتی آرایشی، شیمیایی و زنجیره ارزش صنایع مذکور فعالیت می کند. با توجه به رشد قیمت سهام شرکت های زیرمجموعه بورسی، به بررسی وضعیت این شرکت پرداخته ایم. در گزارش پیش رو پس از معرفی شرکت و زیرمجموعه ها، به تحلیل و ارزشگذاری شرکت بر اساس NAV و پیش بینی سود هر سهم شرکت اصلی و تلفیقی گروه در سال 98 می پردازیم.


دسته‌بندی: 
نوع گزارش: