آخرین مطالب وبلاگ live-chat-up-arrow live-chat-down-arrow

تاسیس بزرگ‌ترین صندوق‌های سرما ...

معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس خبر داد:‏

تجربه سود بدون استرس در بورس ...

آرش آقاقلیزاده مدیر عامل شرکت سبدگردان الگوریتم، ص ...

کسب بازدهی 158% در سال 98 از س ...

آرش قلیزاده مدیر عامل شرکت سبدگردان الگوریتم، صندو ...

وبلاگ الگوریتم

عنوان گزارش:
در گزارش پیش رو شرکت نفت بهران از بزرگترین شرکتهای روانکار حاضر در بازار سرمایه و از زیرمجموعه های بنیاد مستضعفان مورد ارزیابی بنیادی قرار گرفته است.


دسته‌بندی: 
نوع گزارش: