آخرین مطالب وبلاگ live-chat-up-arrow live-chat-down-arrow

تاسیس بزرگ‌ترین صندوق‌های سرما ...

معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس خبر داد:‏

تجربه سود بدون استرس در بورس ...

آرش آقاقلیزاده مدیر عامل شرکت سبدگردان الگوریتم، ص ...

کسب بازدهی 158% در سال 98 از س ...

آرش قلیزاده مدیر عامل شرکت سبدگردان الگوریتم، صندو ...

وبلاگ الگوریتم

عنوان گزارش: بررسی حجم نقدینگی منتهی به اسفند ماه 97حجم نقدینگی، در پایان اسفند ماه 1397 با افزایش 24 درصدی نسبت به اسفند ماه سال قبل به 18828 هزار میلیارد ریال رسیده است. همچنین پایه پولی با رشد 25.3 درصدی نسبت به سال قبل به رقم 2657 هزار میلیارد ریال رسیده است. خالص بدهی بانکها و خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی به ترتیب 258 و 234 میلیارد ریال افزایش بیشترین تاثیر در افزایش پایه پولی داشته اند.


دسته‌بندی: 
نوع گزارش: 
اینفوگرافیک
کلمات کلیدی: