آخرین مطالب وبلاگ live-chat-up-arrow live-chat-down-arrow

تاسیس بزرگ‌ترین صندوق‌های سرما ...

معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس خبر داد:‏

تجربه سود بدون استرس در بورس ...

آرش آقاقلیزاده مدیر عامل شرکت سبدگردان الگوریتم، ص ...

کسب بازدهی 158% در سال 98 از س ...

آرش قلیزاده مدیر عامل شرکت سبدگردان الگوریتم، صندو ...

وبلاگ الگوریتم

انگیزه ای برای سفته بازی


برای خروج از شرایط ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها می تواند راهکار مناسب باشد. این افزایش سرمایه می تواند به اصلاح ساختار سرمایه و ایجاد ساختار سرمایه مناسب شرکت نموده و منجر به افزایش ظرفیت استقراضی شرکت و بهبود نسبت مالکانه شود. هم چنین تجدید ارزیابی دارایی ها به ارزش های جاری، حجم سرمایه گذاری در صورت های مالی را مناسب تر نمایان می کند و تراز نامه را مطلوب تر نشان می دهد. صورت سود زیان واقعی می شود و احتساب هزینه استهلاک دارایی های تجدید ارزیابی شده، بهای تمام شده تولیدات را به واقعیت نزدیک تر می سازد و به شفافیت بیشتر صورت های مالی کمک می کند.
البته در این میان معایبی هم قابل تصور است؛ تجدید ارزیابی تنها انتساب ارقام جدید به دارایی های موجود است و بر اثر آن هیچگونه درآمد یا عایدی ایجاد نمی شود هم چنین با اینکه یکی از اهداف انجام تجدید ارزیابی، شفافیت، مربوط بودن و واقعی بودن صورت های مالی است، در صورتی که تجدید ارزیابی گزینشی برخی از طبقات دارایی ها صورت گیرد نه تنها به تحقق اهداف فوق کمک نمی کند بلکه از شفافیت، قابلیت اتکاء و ارائه منصفانه صورت های مالی می کاهد، چرا که شرکت ها برای جلوگیری از افزایش هزینه استهلاک و بالطبع جلوگیری از کاهش سود شرکت، تمایل بیشتری به تجدید ارزیابی دارایی های استهلاک ناپذیر مثل زمین دارند.
بررسی شرکت های مشمول ماده 141 نشان می دهد، از آنجا که افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی سبب ورود منابع مالی به شرکت نمی شود، بالطبع بر عملیات شرکت، افزایش سودآوری عملیاتی یا کاهش زیان دهی عملیات شرکت بی تاثیر است.
از طرفی دیگر دلیل اقبال فعالان بازار برای خریداری سهام شرکت هایی که از طریق تجدید ارزیابی دارایی هایشان افزایش سرمایه داده اند، احتمال بالای افزایش قیمت سهام این شرکت ها است. فعالان بازار سهام با یک استدلال ساده و بعضا غیر منطقی که به دلیل درصد بالای افزایش سرمایه قیمت سهم در هنگام بازگشایی نماد کمتر از قیمت اسمی خواهد بود، به عبارتی در این حالت ارزش بازار شرکت از ارزش ثبت شده آن کمتر است خرید سهم را در دستور کار قرار می دهند. در برخی از موارد این مسئله می تواند یکی از انگیزه های سفته بازی، ایجاد جو روانی و صف های خرید غیر متعارف بدون توجه به عوامل بنیادی باشد که از مشکلات این نوع افزایش سرمایه می باشد.

نظرات

درج نظر