شانزدهمین ماهنامه الگوریتم

شانزدهمین ماهنامه الگوریتم

در این شماره تاثیر قیمت مواد غذایی بر تورم، وضعیت بازارهای طلا، دلار، مسکن، اوراق و صندوق‌های درآمد ثابت و نیز بازار کالاهای جهانی مهم را بررسی میکنیم. در این شماره صنعت روغن خوراکی و شرکت صنعتی بهشهر از لحاظ بنیادی بررسی شده است.

دانلود متن کامل گزارش